Sinisten Elo: Kerrankin aihetta kehua EU:ta

Sinisten Elo: Kerrankin aihetta kehua EU:ta

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo on erittäin tyytyväinen, että sinisten alkuvuodesta tekemä esitys kellojen siirtelyn lopettamisesta saa tuen EU-komissiolta. Suomen hallitus tuki sinisten esitystä ja vei sen EU-tasolle.

”Olen hyvin yllättynyt ja iloinen. Suomen aloitteesta koko EU saattaa luopua kellojen siirtelystä. Kerrankin on aihetta kehua EU:ta”, Elo sanoo.

Vuosi sitten syksyllä eduskunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta, jossa vaadittiin kesäajasta luopumista. Eduskunta ei hyväksynyt aloitetta, mutta edellytti että hallitus vaikuttaa asian etenemiseksi EU-tasolla. Jo tuolloin Siniset ehdottivat käytännöstä luopumista vaikka sitten EU-säädöstä rikkomalla.

Kesäaika on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1981. Perusteluna kesäajan käyttöön otolle oli aikanaan valoisan ajan maksimaalinen hyödyntäminen ja energian säästö. EU:hun liittymisen jälkeen Suomi on ollut velvoitettu noudattamaan kesäaikaa, vaikka kesäajan hyötyjä ei ole pystytty osoittamaan.

”Seuraavaksi meidän tulee huolella selvittää, olisiko suomen kansalaisten ja yritysten etu olla normaaliajassa vai jäädä EU-komission ehdotuksen mukaisesti pysyvään kesäaikaan. Kellonsiirtelystä luopumisen myötä meillä olisi mahdollisuus olla samassa ajassa Keski-Euroopan kanssa. Siellä on monia tärkeitä Suomen vientimaita”, muistuttaa Elo.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050513 0687