Sinisten Elo: Rautateiden henkilöliikenteen kilpailu avataan VR ja sen työntekijät huomioiden

Sinisten Elo: Rautateiden henkilöliikenteen kilpailu avataan VR ja sen työntekijät huomioiden

Sininen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös rautatielain uudistamisesta keväältä 2017 muuttuu todeksi.

”VR-konsernin ja valtio-omistajan välillä on vihdoin löytynyt yhteinen näkemys kilpailun avaamisesta rautateiden henkilöliikenteessä,” sanoo Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo, joka toimii myös VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä, joka avataan kilpailulle HSL:n lähijunaliikenteen tapaan. Samassa yhteydessä perustetaan kolme erillistä yhtiötä eli kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö ja kunnossapitoyhtiö. Kalustoyhtiöön siirretään kaikki Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat. VR sitoutuu luovuttamaan kaikki kilpailun järjestämisen kannalta oleelliset tiedot niin, että sillä ei vaaranneta VR:n liikesalaisuuksia tai heikennetä sen kilpailukykyä. Kilpailutettu liikennöinti alkaa kesäkuussa 2022

”Sinisten tavoitteena on neuvotteluissa ollut saada asiakkaille entistä edullisempia raideliikenteen palveluita ja samalla turvata hyvää tulosta tehneen VR:n kilpailukyky. Syntynyt neuvottelutulos turvaa VR-yhtymän edut ja työntekijöiden aseman. Olen hyvin tyytyväinen neuvottelutulokseen,” sanoo Elo.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687