Sinisten Elo: Siniset on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä

Sinisten Elo: Siniset on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elo puhui  Sinisten tammikokouksessa 31.1.2018 Helsingissä Säätytalolla mm. naisten asemasta työmarkkinoilla.

Naisten ja miesten palkkaeron tasaamiseen on Elon mukaan löydettävä ratkaisuja. Asenteet ovat luutuneita: ”Aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen tekijä kertoi ottavansa vastaan vain työtä, josta saa vähintään 2600 euroa kuukaudessa. Miltä tämän miehen puhe tuntuu naisvaltaisilla aloilla työskentelevistä lastenhoitajista, keittäjistä ja sairaanhoitajista? Naisista, jotka tekevät kovaa työtä alle tämän palkkavaatimuksen?”

Ylen (21.9.2017) mukaan vuonna 2016 suomalaisten yleisin kuukausipalkka oli noin 2500 euroa.

Siniset esittää konkreettisia toimia tasa-arvon ja perheiden hyvinvoinnin eteen:

1.       yli 250 henkilöä työllistävät yritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain. Nykyinen tietojen puute vaikeuttaa palkkaerojen havaitsemista ja niiden korjaamista.

2.       Äitiys- tai vanhempainvapaalle jäävälle naisyrittäjälle 2500 euron kertakorvaus, jonka voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuviin pakollisiin lakisääteisiin kustannuksiin.

3.       Siniset kannattaa isyysvapaan tuplaamista sataan arkipäivään, mutta haluaa säilyttää mahdollisuuden hoitaa lasta kolmevuotiaaksi kotona.

4.       Siniset esittää uutta kahden miljoonan tasokorotusta, jolla lisätään turvakotipaikkoja.

Puhe on kokonaisuudessaan luettavissa Simon Elon blogissa.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
puh. 050-513 0687