Sinisten Elo vastaa ministeri Grahn-Laasoselle: Suomalaisten kielitaidon parantamiseen on helppo ratkaisu – tehdään ruotsista vapaavalintainen kieli

Sinisten Elo vastaa ministeri Grahn-Laasoselle: Suomalaisten kielitaidon parantamiseen on helppo ratkaisu – tehdään ruotsista vapaavalintainen kieli

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen esitti 17.2. tiedotteessaan toimenpiteitä suomalaisten kielitaidon parantamiseksi. Hän on huolissaan nuorten kielten opiskelun yksipuolistumisesta ja vähentymisestä. Ministeri asettaakin työryhmän tekemään esityksiä uusista toimista, joilla vahvistetaan ja aikaistetaan kieltenopetusta päiväkodeissa ja kouluissa.

”Meillä on helppo ratkaisu suomalaisten kielivarannon monipuolistamiseksi. Tehdään ruotsista vapaavalintainen kieli kaikilla kouluasteilla. Kieliä olisi velvollisuus opiskella yhtä paljon kuin ennenkin, mutta kielet saisi valita vapaasti”, ehdottaa Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo. ”Työryhmää ei tarvita selvittämään sitä, mistä suomalaisten kielitaidon yksipuolistuminen johtuu. Se johtuu siitä, että suurin osa nuorista ei halua opiskella kuin kahta vierasta kieltä. Englanti valikoituu sen kansainvälisen tarpeen vuoksi. Ruotsin opiskelu on pakollista.”

Sinisen tulevaisuuden yksi vaalitavoite on ruotsin saaminen vapaaehtoiseksi kaikilla kouluasteilla. Sinisten mielestä on huomioitava myös kuntien mahdollisuudet tarjota eri vieraita kieliä, kun kielten tarjontaa halutaan monipuolistaa. Kunnilla on taloudellisesta näkökulmasta jo liikaakin velvoitteita ja kielten tarjonnan lisääminen kaatuukin usein rahapulaan. Siniset lisäisi kielten etä- ja verkko-opetusta ja hyödyntäisi kieltenopettajien kielivarantoa täysimääräisesti.

”Sinisten mielestä digitalisaatiota pitää hyödyntää entistä enemmän harvinaisten aineiden kuten kielten opetuksessa”, Simon Elo sanoo. ”Lisäksi kieltenopettajilla on yleensä vähintään kaksi vierasta kieltä, usein enemmänkin, valikoimissaan. Opettajien osaamista pitäisi pyrkiä hyödyntämään täysimääräisesti.”

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687