Tiina Elovaara: Lapsen vieraannuttaminen on väärin

Tiina Elovaara: Lapsen vieraannuttaminen on väärin

Tiedote 29.9.2017

”Lapsen vieraannuttaminen on surullisen yleinen ongelma, etenkin tapauksissa, joissa taustalla on riitaisa ero”, sanoo sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara. ”Onneksi tähän ollaan nyt lainsäädännöllä puuttumassa.”

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa.

Elovaara on tyytyväinen työryhmän ehdottamiin vieraannuttamisen ehkäisemiseen tähtääviin toimiin. Lakiin lisättäisiin kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen.

Tapaamisoikeus voitaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön kuten samassa taloudessa asuneen isovanhemman, sijaisvanhemman tai vanhemman entisen puolison välille.

“Vieraannuttaminen on väärin sen kohteeksi joutunutta vanhempaa kohtaan, ja ennen kaikkea se vahingoittaa lasta. Vieraannuttamisesta kärsivät erityisesti isät. Tulehtuneessa erotilanteessa äiti saattaa tahallaan estää tapaamiset isän kanssa ilman pätevää syytä”, Elovaara toteaa.

Lapsen tarpeet tulisi Elovaaran mukaan asettaa vanhempien välisten ristiriitojen edelle. Päätökseen voitaisiin asettaa sakon uhka tapaamisoikeuden turvaamiseksi.

“On hyvä että lapsen osallisuus on jatkossa selkeämpi prioriteetti ja on varmistettava että kuuleminen tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla. Toistuvat huoltoriidat ovat lapsen kannalta erittäin vahingollisia”, Elovaara painottaa.

Lisätietoja:
Tiina Elovaara
puh. 050 386 8706