Sinisten Elovaara: Mistä lääkkeet nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen?

Sinisten Elovaara: Mistä lääkkeet nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen?

Nuorisotakuu tulee toteuttaa yhdessä tekemällä ja yhteisillä periaatteilla. Jokaista nuorta tulee arvostaa yksilönä. Hänen tarpeisiinsa tulee vastata ja löytää yhdessä järkevä polku tulevaisuuteen. Jokaiselle nuorelle tulee taata mahdollisuus toisen asteen koulutukseen. Jokaisen työttömäksi joutuneen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa on tehtävä kahden viikon kuluessa työllistymissuunnitelma, jonka toteuttamisessa nuorta tuetaan määrätietoisesti ja tarvittaessa monialaisesti. Kaikkien toimien tulee perustua tutkimustietoon. Sen lisäksi meidän pitää rakentaa toimivat mittarit, joilla voidaan seurata sitä, mitkä keinot auttavat ja mitkä eivät. Näin linjaa Nuorisotakuun neuvottelukunta raportissaan.

Puututaan varhain ja autetaan peruspalveluilla

Nuorten peruspalveluihin on keskityttävä paremmin. Ennalta estävä toiminta ja varhainen puuttuminen ovat paljon halvempia ja ihmisen kannalta parempia keinoja, kuin ongelmien korjaaminen. ”Tiedämme, että jo 8-vuotiaan lapsen elämästä voi nähdä tiettyjä riskitekijöitä, joilla on vaikutusta opintopolkuun, työllistymiseen tai syrjäytymiseen. Miksi me emme ota ihmisiä kopiksi tarpeeksi ajoissa”, Elovaara ihmettelee.

Elovaara laskee täyttävänsä useat kriteerit, joiden perusteella hän itse voisi olla syrjäytynyt. ”Olen kohdannut lapsena ja nuorena itsekin hankalia asioita. Hyvää tarkoittavat virnaomaiset ovat saattaneet lannistaa. Olen siitä huolimatta myös osannut pyytää apua ja asennoitua asioihin omalta osaltani.” Kaikki vaikeudet eivät kuitenkaan ratkea pelkällä asenteen korjaamisella. Tarvitaan oikeita toimia. Yhden ihmisen syrjäytyminen ja työttömyys voivat olla henkilökohtainen tragedia. Tilastojen tasolla puhutaan valtavista kustannuksista.

Lasten ja nuorten asiat kuuluvat liikaa naisille?

Mistä johtuu, että tämä miljardiluokan teema ei pääse kovaan politiikan ytimeen, kysyy Elovaara. ”Lasten ja nuorten asiat ja syrjäytyminen koetaan nähtävästi pehmeiksi tai feminiiniksi kysymyksiksi. Siitä huolimatta, että sote-puolen budjetti on noin 60% valtion kassasta.” Elovaara laski taannoin eduskunnan täysistunnossa, kuinka keskusteluun lastan ja nuorten mielenterveydestä osallistui 30 ihmistä. Heistä vain yksi oli mies. Sosiaali-ja terveysministereinä on toiminut vain muutama mies vajaan viidenkymmenen vuoden aikana. ”Tässä näkyy selvä sukupuolittuneisuus. Onko niin, että asiat otetaan riittävän vakavasti vasta, kun mies niitä johtaa? Näin sen ei pitäisi olla.”

Pätkähankkeita ja pätkärahoituksia

Ja mitä tapahtuu kentällä? Siellä on päällä tila, jota kutsutaan hankehelvetiksi. ”Työryhmäarmeijat touhuavat omilla kulmillaan, eikä niitä johdeta tai koordinoida riittävästi. Määrärahoja saadaan muutaman vuoden pätkiin ja kun rahoitus loppuu, toimintakin loppuu.” Elovaaraa harmittaa, että moni hyvä kehitys katkeaa hallituskauden loputtua. ”Tarvitaan poliittinen korkean tason foorumi, joka ei ole sidottu tuleviin ja meneviin hallituksiin tai kansansuosioon. Foorumiin olisi hyvä saada mukaan myös tasavallan presidentti. Nuorten työllistyminen ei voi olla vain jonkun tietyn hallituksen asia. Se koskee meitä kaikkia, koko kansakuntaa.” Neuvottelukunta näkee tärkeänä myös sen, että toiminnan keskipisteeksi tulee nuori, ei järjestelmä. Myös opettajankoulutusta pitää uudistaa ja lisätä koulutukseen vuorovaikutustaitoja ja työkaluja hankaliin tilanteisiin.

Vastuu ei kuulu kenellekään

Yksi iso ongelma on ollut, että syrjäytymiseen läheisesti vaikuttavat asiat jakautuvat neljän ministeriön kesken. ”Tieto ei kulje, kukaan ei ota kokonaisuudesta täyttä vastuuta. Ratkaisuja kyllä pyritään löytämään, mutta työnjohto puuttuu. Tarvitaan tilannehuone, joka pitää langat käsissään valtakunnallisesti yli hallintorajojen.” Neuvottelukunta ehdottaa, että tilannehuoneeseen kutsutaan säännöllisesti kaikki vastuuministeriöt jakamaan yhteistä budjettia, johtamaan valtakunnallista toimintaa ja seuraamaan sen vaikuttavuutta. ”Meidän pitää pystyä kehittämään yhteisiä ratkaisuja ja aikaa on annettava ja saatava enemmän ammattilaisille.”
Nuorisotakuun neuvottelukunta on saanut työnsä valmiiksi ja ehdottaa seitsemän teesiä nuorten työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seitsemän tule vaisuuden teesiä luovutettiin ministeri Sampo Terholle. Neuvottelukuntaa veti puheenjohtajana sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara.

Teksti Marja Nousiainen