Sinisten Elovaara: Vähävaraisten perheiden lasten liikuntaan tärkeitä lisäpanostuksia

Sinisten Elovaara: Vähävaraisten perheiden lasten liikuntaan tärkeitä lisäpanostuksia

Hallituspuolueet ovat sopineet lisäpanostuksista vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaan. Vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia tuetaan seuratuen kautta. Tukisumma nousee 4:stä miljoonasta 5:een miljoonaan euroon. Seuratoiminnan kehittämistuen eli seuratuen tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille liikunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja laskea harrastamisen kustannuksia. Seuratuen merkitys on nostettu esiin myös tuoreessa liikuntapoliittisessa selonteossa.

”Olen erittäin tyytyväinen, että saimme neuvoteltua miljoonan euron korotuksen seuratukeen. Seuratuen nostaminen lisää edullisia harrastusmahdollisuuksia, jolloin myös vähävaraisista perheistä tulevien lasten mahdollisuudet osallistua harrastuksiin paranevat. Mielestäni jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa, varallisuudesta riippumatta”, toteaa Sinisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara.

”Jatkossa on tärkeää, että seuratuen vaikuttavuutta ja kohdentumista seurataan. Lisäksi seuratukea myöntäessä olisi syytä ottaa huomioon myös sellaiset lasten ja nuorten suosimat liikuntamuodot, jotka eivät vielä ole muotoutuneet perinteiseksi seuratoiminnaksi. Harrastusmahdollisuuksia on kehitettävä vastaamaan nykynuorten ja -lasten toiveita. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava mukana”, tiivistää Elovaara.

Lisätietoja:
kansanedustaja, Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja Tiina Elovaara
050-386 8706