Sinisten Kivelä: Liikkumattomuudesta saman luokan kustannukset kuin työttömyydestä – liikuntapoliittinen selonteko tulee tarpeeseen

Sinisten Kivelä: Liikkumattomuudesta saman luokan kustannukset kuin työttömyydestä – liikuntapoliittinen selonteko tulee tarpeeseen

Valtioneuvosto on antanut Sinisten urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terhon aloitteesta eduskunnalle liikuntapolitiikkaa koskevan selonteon. Liikuntapoliittisessa selonteossa linjataan liikuntaa koskevia tavoitteita lähivuosille ja luodaan pohjaa tulevan vaalikauden liikuntapolitiikalle. Liikuntapoliittinen selonteko on ensimmäinen Suomen historiassa. Kyseessä on kansanterveyden kannalta tärkeä asia. Päämääränä on kansalaisten liikkumisen merkittävä lisääminen.

Tuoretta selontekoa on valmisteltu pitkään ja huolella. Selonteossa esitetään toimenpiteitä aina päiväkodeista ja kouluista työpaikoille ja vanhainkoteihin. Koululiikuntaa esitetään lisättävän, liikuntaneuvontaa hyödynnettävän työterveyshuollossa ja ikäihmisille esitetään toimintaohjelman laatimista. Liikuntabudjetin rakennetta esitetään muutettavan siten, että liikunnan budjettirahoitusta lisätään asteittain.

”Vihdoinkin liikunnan edistäminen saa ansaitsemaansa huomiota. Liikkumattomuus aiheuttaa huomattavat kustannukset, samaa luokkaa kuin työttömyys, vaikutuksista hyvinvointiin puhumattakaan. Olen tyytyväinen, että Sinisten aloitteesta on saatu näin merkittävä avaus vireille. Seuraavalla hallituksella on käsissään avaimet meidän jokaisen liikkumisen edistämiseksi. Selonteko tarjoaa siihen hyvän pohjan”, sinisten kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Kimmo Kivelä kiitää selonteon alulle laittanutta Terhoa.

Lisätietoja:
kansanedustaja Kimmo Kivelä (sin)
050-512 0061