Sinisten Kivelä: lisäpanostuksia työpajatoimintaan ja haja-asutusalueiden nuorisotyöhön

Sinisten Kivelä: lisäpanostuksia työpajatoimintaan ja haja-asutusalueiden nuorisotyöhön

Hallituspuolueet ovat päättäneet kohdentaa nuorten työpajatoimintaan 1,5 miljoonan euron lisäpanostuksen. Tämä on hyvä korotus sen lisäksi, että etsivän nuorisotyön ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen määrärahoja nostetaan puoli miljoonaa euroa viime vuodesta. Nuorille suunnatut työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

”Olen erittäin tyytyväinen lisäpanostuksista, sillä nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on edistää nuorten elämänhallintaa ja sitä, että nuoret saavat suoritettua koulunsa ja pääsevät kiinni työelämään. Työpajat tarjoavat nuorille mm. mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä valmentavat nuoria koulutukseen hakeutumiseen” tiivistää sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kimmo Kivelä (sin).

Osana työpajatoimintaan osoitettua lisäpanostusta sovittiin 200 000 euron osoittamisesta haja-asutusalueiden nuorisotyöhön.

”Saimme neuvoteltua 200 000 euron suuruisen summan haja-asutusalueiden nuorisotyön edistämiseksi. Pitäisin hyvänä, jos summalla tuettaisiin esimerkiksi Asemanlapset ry:n koordinoimaa haja-asutusalueiden nuoria palvelevaa Wauto-toimintaa. Wauto on auto, joka tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan nuorille. Se yhdistää nuoret ja nuorisotyön siellä missä nuoret liikkuvat”, toteaa Kivelä.

Lisätietoja:
kansanedustaja Kimmo Kivelä (sin)
050-512 0061