Sinisten korkeakoulupoliittinen ohjelma: Suomen kielen asema turvattava

Sinisten korkeakoulupoliittinen ohjelma: Suomen kielen asema turvattava

Sininen tulevaisuus on julkaissut tänään korkeakoulupoliittisen ohjelmansa, joka korostaa osaamisen tärkeyttä Suomen menestyksen perustana.

”Haluamme turvata suomen kielen aseman niin tieteen, opetuksen kuin kulttuurin kielenä”, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho kertoo Sinisten korkeakouluohjelman linjauksesta. ”Suomi ei saa jäädä kyökkikieleksi. Hienon kielemme elinvoimaisuuden eteen on tehtävä työtä. En ymmärrä puhetta, että englanti voisi korvata suomen missään määrin.” Siniset myös velvoittaisi kaikki Suomessa tutkintoa suorittavat kansainväliset opiskelijat opiskelemaan suomea.

Siniset haluaa korkeakoulut tukemaan pääsykokeisiin valmistautumista. ”Korkeakoulujen tulisi tarjota hakijoille tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa ja vastaustekniikan opettelussa, jotta kalliiden valmennuskurssien painoarvo laskee ja mahdollisuuksien tasa-arvo lisääntyy”, Terho kertoo ohjelman sisällöstä. ”Haluamme myös kasvattaa selvästi avoimen korkeakoulun kautta otettavien tutkinto-opiskelijoiden määrää.”

Lisäksi Siniset haluaa, että nuoret voivat yhä useammin siirtyä työelämään jo kandidaatiksi valmistuttuaan. Julkisen sektorin tulisi palkata enemmän henkilöitä, joilla on alempi korkeakoulututkinto. ”Vähemmän maistereita, enemmän kandeja. Ylikouluttaminen ei ole taloudellisesti perusteltua. Tulevaisuuden työelämässä työkokemuksella on yhä enemmän arvoa tutkintouskovaisuuden sijaan”, sanoo Terho.

Siniset luopuisi virkamiesruotsista ja ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä

Siniset on valmiita ravistelemaan vuosikymmeniä vanhoja rakenteita, joille on nykyaikana vaikea löytää perusteluita. Puolue luopuisi virkamiesruotsista sekä ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä.

”Keskustelu Vaasan sairaalapäivystyksestä paljasti sen, että virkamiesruotsista ei ole käytännön hyötyä. Ruotsinkieliset hyväksyvät tärkeät palvelut vain äidinkielenään ruotsia puhuvilta – suomenkielisten ruotsi ei kelpaa”, Terho sanoo. ”Siniset tahtoo lakkauttaa koko virkamiesruotsin. Ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi on löydettävä jokin toimivampi ratkaisu kuin kaikkien suomalaisten pakollinen ruotsin opiskelu.”

”Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopuminen edistäisi opiskelijoiden yksilönvapauksien toteutumista ja tasa-arvoa. Korkeakouluopiskelijat ovat nykyisin pakkojäsenyyden suhteen epätasa-arvoisessa asemassa. Ammattikorkeakouluissa ei ole ylioppilaskuntien kaltaista pakkoon perustuvaa järjestelmää, mikä onkin oikein”, Terho muistuttaa. ”Kun maksusta tulee vapaaehtoinen, ylioppilaskunnilla on kannustin toimia niin hyvin, että opiskelijat tahtovat siitä vapaaehtoisesti maksaa. Mielestäni ylioppilaskuntien pitäisi keskittyä ennen kaikkea opiskelijoihin ja opintoihin liittyviin kysymyksiin. Ylioppilaskuntien politisoituminen on johtanut siihen, että ne eivät enää todellisuudessa aja kaikkien jäsentensä asiaa”, Terho sanoo.

Linkki: korkeakoulupoliittinen ohjelma