Sinisten Kulmala ja Kivelä ehdottavat Pohjoismaiden neuvoston istunnossa: Pohjoismaiden poliiseille yhteinen toimintaohjelma

Sinisten Kulmala ja Kivelä ehdottavat Pohjoismaiden neuvoston istunnossa: Pohjoismaiden poliiseille yhteinen toimintaohjelma

Sinisten kansanedustajat Kari Kulmala ja Kimmo Kivelä osallistuvat Pohjoismaiden neuvoston istuntoon 8.-9.4. Kööpenhaminassa. He ovat harvoja Suomen valtuuskunnan jäseniä, jotka osallistuvat kokoukseen. Esimerkiksi valtuuskunnan puheenjohtaja ja tietyt puolueet eivät osallistu kokoukseen ollenkaan. ”Meille on kunnia-asia, että edustajan työhön kuuluvat velvollisuudet hoidetaan asianmukaisesti vaalikauden loppuun saakka”, Kari Kulmala toteaa.

Siniset esittelevät kokouksessa ehdotuksensa yhteispohjoismaisen poliisin toimintaohjelman laatimisesta. Siinä esitetään ratkaisuja Pohjoismaille yhteisiin poliisien resurssiongelmiin, yhteiskunnallisen luottamuksen säilyttämiseen ja uusien uhkien ratkaisemiseen. Pohjoismaisten kansalaisten luottamus poliisin toimintakykyyn on huolestuttavalla tavalla heikentynyt. Esimerkiksi tanskalaisista 38 prosenttia ei usko siihen, että poliisi tulee paikalle, kun sitä hälytetään.

”Niin sanottujen massarikosten tutkinta on viime aikoina heikentynyt selvästi pohjoismaisella tasolla, ja näkyvä poliisitoiminta on vähentynyt. Uusien tehtävien lisääntynyt määrä on johtanut poliisien määrän laskuun kentällä. Ruotsissa väkivallanteot ja välinpitämättömyys poliisia kohtaan ovat yleistyneet. Sisäisen turvallisuuden tilanteemme on siis muuttunut ja tähän muutokseen on vastattava nopeasti ennen kuin yhteiskuntiamme monella tapaa koossapitävä luottamus rapistuu. Siksi tarvitaan yhteispohjoismainen poliisin toimintaohjelma, jossa identifioidaan Pohjoismaiden sisäisen turvallisuustilanteen suurimmat muutokset sekä kartoitetaan poliisin tarvittavat lisäresurssit. Lisäksi siinä pitää selvittää millaisin toimin voimme edistää Pohjoismaiden poliisien tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä”, Kulmala kuvailee.   

Tärkeä teema istunnossa on myös esitys itsemurhien ehkäisemiseksi. ”Itsemurhat ovat olleet Suomessa viime aikoina nousussa. Suhteellisesti pahin tilanne on Pohjoismaiden arktisilla alueilla, jossa asuu paljon alkuperäiskansaa. Ensi vaalikaudella tarvitaan Suomeen kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma, mutta myös pohjoismaisella tasolla on tehtävä enemmän, erityisesti arktisia alueita koskien”, Kimmo Kivelä toteaa.