Sinisten Kulmala: Karhumetsästyksestä annettuja säädöksiä selkeytettävä

Sinisten Kulmala: Karhumetsästyksestä annettuja säädöksiä selkeytettävä

Kansanedustaja Kari Kulmala (sin.) on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen metsästyslain muuttamisesta karhunmetsästyksen osalta.

Lakialoitteessaan Kulmala tuo esille nykyisen lain tulkintaongelmat metsästysrikoksia selvitettäessä. Koska haaskan tai houkuttimen käyttöä ei ole määritelty voimassa olevassa laissa eikä sen esitöissä joutuvat valvontaviranomaiset, syyttäjä ja tuomioistuimet määrittelemään rajan jälkikäteen kussakin yksittäistapauksessa erikseen.

Kulmalan mukaan: ”Nykytilanne on yksittäisen metsästäjän ja yleisemminkin lain noudattamisen kannalta kestämätön, eikä tasapuolinen koko Suomen alueella. Kilometrin päästä karhua ampunut voidaan tuomita metsästysrikkomuksesta Sallassa, mutta toinen sadan metrin päästä karhua Pielavedellä ampunut ei välttämättä joudu edes syytteeseen.

Itä-Suomen poliisille on vuonna 2015 annettu tulkintasuositus, mikä ohjaa sen alueella epäiltyjen metsästysrikosten tutkintaa karhumetsästyksessä, silloin kuin epäillään metsästystä haaskaa tai houkutinta käyttäen. Tämän tulkintasuosituksen mukaan karhunmetsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa houkutinta, kun karhua ammutaan enintään 200 metrin päästä.

”Mielestäni tämä Itä-Suomen poliisilaitoksen tulkintasuositus on hyvä ja tämän suosituksen metrimäärä (max. 200m) tulee vahvistaa laintasolla”, Kulmala perustelee.

Lisätietoja:
kansanedustaja Kari Kulmala
p. 050 5132213