Sinisten Kulmala vaatii muovivapaata arktista vesistöä

Sinisten Kulmala vaatii muovivapaata arktista vesistöä

”Suomen pitää Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana tarttua muoviongelmaan. Suomen olisi saatava puheenjohtajakaudella yhteinen päätös muovimateriaalien vähentämisestä arktisella alueella”, sinisten kansanedustaja Kari Kulmala vaatii.

”Muovipussit, kertakäyttöastiat, muovipullot ja muut muoviset säilytysastiat on nykyään mahdollista korvata esimerkiksi puupohjaisella kuidulla. Suomessa tällainen puu- ja selluloosapohjainen kehitystyö on jo erittäin pitkällä.”

Meriin arvioidaan päätyvän vuosittain jopa kymmenen miljoonaa tonnia muoviroskaa. Muovi aiheuttaa noin miljoonan merilinnun kuoleman vuodessa. Kalastukselle, merenkululle ja turismille aiheutuvat kustannukset lasketaan miljardeissa.

”Pienet muoviosat eli mikromuovi päätyvät omaan ravintoketjuumme kalojen ja muiden vesissä elävien lajien kautta. Tällä hetkellä Suomeen tuotavan tuontikalan osuus on yli 80 prosenttia ja siitä noin 50 prosenttia tulee Norjasta. Arktisten vesistöjen laatu tulee huomioida tämänkin vuoksi entistä paremmin”, Kulmala toteaa.

Muovihuoli koskee myös Itämerta. Rannoilta löytyy esimerkiksi muoviteollisuuden raaka-aineina käyttämiä muovipellettejä ja muuta muovijätettä. Itämeren roskaamista ei ole saatu kuriin.

”Itämerikin vaatii toimia. Mutta hyödyntäkäämme nyt asemamme Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana ja ehdottakaamme toimia muovisaasteen vähentämiseksi. Mikään maa ei pysty yksin voittamaan muovijäteongelmaa. Se vaatii kansainvälistä yhteistyötä”, Kulmala painottaa.

Kansanedustaja Kari Kulmala on Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan jäsen sekä Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Kari Kulmala
050 513 2213