Sinisten Kulmala vaatii muutosta poliisilakiin: poliisille oikeus viedä rattijuopon avaimet

Sinisten Kulmala vaatii muutosta poliisilakiin: poliisille oikeus viedä rattijuopon avaimet

”Vaadin poliisille lakiin perustuvaa oikeutta ottaa rattijuopon auton avaimet haltuunsa, jotta poliisilla on todellinen mahdollisuus estää teon uusiminen välittömästi”, vaatii Sinisten poliisikansanedustaja Kari Kulmala 15.1. jättämässään toimenpidealoitteessaan. ”Poliisi on aikaisemmin voinut ottaa rattijuopon avaimet haltuunsa, mutta se on apulaisoikeuskanslerin nykytulkinnan mukaan kiellettyä. Sen vuoksi vaadin rattijuopon auton avaimien haltuunottoa poliisilakiin.”

Kulmala kertoo, että poliisi tapaa usein saman rattijuopon saman päivän aikana samasta ajoneuvosta. Aikaisemmin poliisi sai ottaa avaimet haltuunsa poliisilain toimivaltasäännöksen nojalla, mutta apulaisoikeuskansleri on tarkentanut poliisin toimia tältä osin, ja avaimien haltuunotto ei ole enää yksiselitteisesti mahdollista.

”Olisi niin yleisen turvallisuuden kuin rattijuoponkin kannalta parasta, että poliisi pystyisi aina lakiin perustuen estämään hetken mielijohteesta tapahtuvien rikosten jatkamisen”, Kulmala painottaa. ”Jos tavan kansalaista kehotetaan televisiomainoksissakin estämään humalaisen astuminen auton rattiin, miksi se ei ole poliisille mahdollista?”

Kulmala ehdottaa poliisilakia täydennettävän seuraavalla tavalla: Poliisilakia muutetaan siten, että poliisilla on mahdollisuus ottaa rattijuopon moottorikäyttöisen ajoneuvon avaimet haltuunsa ja siten ennalta estää mahdollinen sekä välitön rattijuopumusrikos ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

Kari Kulmalan toimenpidealoite

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kari Kulmala
050-513 2213