Sinisten Lindström, Niinistö ja Soini tänään 1000 päivää ministereinä

Sinisten Lindström, Niinistö ja Soini tänään 1000 päivää ministereinä

Työministeri Jari Lindströmillä, puolustusministeri Jussi Niinistöllä ja ulkoministeri Timo Soinilla tuli 21.2.2018 täyteen 1000 päivää valtioneuvoston jäseninä. Kaikki kolme sinisten ministeriä voivat katsoa taitettua taivalta tyytyväisenä taakseen.

Puolustusministeri Niinistön ministeriaikana kansallinen puolustus on tehnyt paluun turvallisuuspolitiikan keskiöön. Valmiutta on parannettu niin lainsäädännöllä kuin taloudellisin resurssein, sodan ajan joukkoja ja materiaalimäärärahoja on lisätty ja kansainvälistä puolustusyhteistyötä tiivistetty.

Jari Lindströmin toimiessa työministerinä työttömyys on laskenut ennätysvauhtia ja Suomen työllisyysaste on nyt korkeimmillaan 27 vuoteen. Paikoitellen Suomessa vallitsee jo työvoimapula. Jarppaa on kiittäminen mm. Lex Lindströmistä, joka antoi ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuden päästä eläkkeelle. Lisäksi nollatuntisopimuksiin on saatu kauan kaivatut pelisäännöt ja palkkatukeen ohjattu lisää resursseja.

Ulkoministeri Soinin johdolla Suomi on vahvistanut kansainvälistä asemaansa. Aktiivinen ulkopolitiikka on suomalaisten etu. Vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomi on onnistunut säilyttämään hyvät suhteet niin naapurimaihin kuin muuallekin maailmaan.

Sininen tulevaisuus onnittelee lämpimästi kaikkia kolmea ministeriä tuhannen päivän välietapin saavuttamisesta! Työ isänmaan eteen jatkuu yhdessä.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ovat aloittaneet ministereinä myöhemmin.