Sinisten linjaus sote-uudistuksen jatkosta

Sinisten linjaus sote-uudistuksen jatkosta

Sinisten mielestä sote-uudistusta tulee jatkaa aikaisempien valmistelujen pohjalta. Tehtyä työtä ei pidä heittää hukkaan.  Ensimmäisenä on luotava kuntia vahvemmat toimijat, sote-alueet. Niiden tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti ja nopeasti niin, etteivät ylikansalliset terveysjätit pääse juhlimaan veronmaksajien rahoilla.

Sote-alueiden lukumäärä voi olla 18 tai vähemmän. Niille valitaan omat valtuustot päättämään alueen palveluista. Sote-alueille ei anneta aluksi muita tehtäviä kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Sinisten mielestä maakuntamallin ongelmana oli se, että siihen yritettiin sisällyttää liian paljon ja liian nopeasti muitakin toimintoja. Kaikkea viranomaistoimintaa ei ole syytä siirtää tai muuttaa nykyisestä, jos ne toimivat nyt hyvin.

Siniset ovat valmiita lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta maltillisesti, sitten kun alueet ovat kykeneviä valvomaan palveluiden tuottajia. Nyt valvontaa ei ole tarpeeksi, eikä kaikilla yksityisillä yrityksillä ole halua tuottaa palveluja tarpeeksi laadukkaasti. Valinnanvapaus ei ole sote-uudistuksen ensisijainen tarkoitus, vaan hoitoon pääsy, sujuvat hoitoketjut ja ihmisten tasa-arvoinen kohtelu.

Simon Elo: Kokoomus ei ole oppinut kahdeksassa vuodessa mitään – kaupunkivetoista sotea ei tue mikään muu puolue