Sinisten Louhelainen: Nettikiusaamiselle saatava loppu

Sinisten Louhelainen: Nettikiusaamiselle saatava loppu

”Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2016 työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhan edistämistä. Jätin opetusministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, miten loppuraportin ehdotuksia on hyödynnetty nettikiusaamisen ehkäisemiksesi kouluissa ja oppilaitoksissa”, kertoo Sinisten kansanedustaja Anne Louhelainen.

”Nettikiusaamisesta on tullut uusi koulukiusaamisen muoto, jossa kiusaamisen kohdetta tai kohteita haukutaan, hyljeksitään ja mustamaalataan erilaisten sivustojen, sovellusten ja pikaviestien välityksellä”, Louhelainen kuvailee.

Kiva Koulu -ohjelman teettämään tutkimukseen vastanneista peruskoululaisista 2-5 prosenttia koki tulleensa nettikiusatuksi.

Opettajien tietämys ja keinot puuttua kiusaamiseen vaihtelevat. ”Työryhmän loppuraportissa painotettiin, ettei kiusaamisen vastaisessa työssä ja työrauhan edistämisessä ole kyse vain oikeudellisista keinoista, vaan työssä korostuvat ensisijaisesti koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuri sekä toimintatavat. Kiusaamistapauksia syntyy lisää, mikäli koulun toimintakulttuuri ja kiusaamista tukeva ympäristö eivät muutu”, Louhelainen muistuttaa.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan sivuilla.