Sinisten Mattila: Pienituloisten sairauspäivärahan 55 päivän omavastuusääntö historiaan

Sinisten Mattila: Pienituloisten sairauspäivärahan 55 päivän omavastuusääntö historiaan

Sinisten hallituksessa ajamat täsmätoimet kaikkein pienituloisimpien aseman parantamiseksi jatkuivat jälleen syksyn budjettiriihessä. Nyt sovitun kokonaisuuden tavoitteena on, että ihmiset ohjautuvat jatkossa paremmin oikean etuuden piiriin. Samaan teemaan helpotusta tuo riihessä sovittu kirjaus työkykyohjelman valmistelun käynnistämisestä.

Hallitus sopi tänään pitämässään budjettiriihessä, että pienituloisten ja tulottomien sairauspäivärahan 55 päivän omavastuuaika poistetaan. 55 päivän omavastuuaika on ollut epäoikeudenmukainen heille, jotka tulojen puuttumisen vuoksi eivät ole saaneet sairauspäivärahaa ilman odotusaikaa. Sairauspäiväraha on myös tärkeä väylä kuntoutukseen.

Lisäksi nuorten kuntoutusrahaa maksetaan jatkossa katkeamatta koko kuntoutuspäätöksen ajan. Näin ollen nuori ei joudu hakemaan kuntoutuksen aikana työttömyysetuutta tai toimeentulotukea ja hän voi keskittyä kuntoutumiseensa.

”On ollut täysin kestämätöntä, että kaikkein pienituloisimmilla on ollut sairauspäivärahan osalta yli kahden kuukauden omavastuuaika. Nyt tämä epäkohta saadaan kuntoon.”, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila iloitsee.

Budjettiriihessä myös toimeenpantiin jo kevään kehysriihessä sovittuja päätöksiä, jotka parantavat merkittävästi pienituloisten asemaa. Vuoden 2019 syksystä alkaen pienituloisten perheiden toisen asteen opiskelijoille (ammattikoulu ja lukio) maksetaan 46,80 kuukaudessa oppimateriaalilisää. Lisäksi vähimmäispäivärahat, kuten sairaus,- vanhempainpäivä- ja erityishoitoraha nousevat työmarkkinatuen tasolle eli noin 700 euroon kuussa. Korotus on noin 80 euroa kuussa. Myös takuueläke nousee yhdeksällä eurolla kuussa ja lääkekattoa lasketaan usealla kympillä.

”Siniset ovat tyytyväisiä etenkin vähimmäisetuuksien korotuksiin ja jo aikaisemmin sovittuun vähävaraisten oppimateriaalilisään. On tärkeää, että nuoren polku työelämään ei katkea perheen köyhyyteen. Nyt tehdyt toimet lisäävät oikeudenmukaisuutta. Selvää on kuitenkin, että Suomi tarvitsee sosiaaliturvauudistuksen. Se on seuraavan vaalikauden tärkein hanke”, Mattila sanoo.

Siniset julkaisivat keväällä sosiaaliturvaohjelmansa, jossa ehdotetaan erilaiset tukimuodot yhdistävää perusturvaa.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustaja Niina Perälä
046-923 4296