Sinisten Mattila: Soten jälkeen vuorossa on sotu – eli sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen

Sinisten Mattila: Soten jälkeen vuorossa on sotu – eli sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen

Professori Juho Saari on työryhmineen pohtinut reilun vuoden ajan suomalaista eriarvoisuutta. Raportti saatiin tänään.

”Saari on Suomen tunnetuin eriarvoisuuden tutkija. Arvostan suuresti hänen näkemyksiään. Raportti on tuttua Saarta selkeydessään ja tavoitteellisuudessaan”, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) sanoo. ”Iloitsen siitä, että Saari työryhmineen on tullut samaan lopputulokseen, jonka olen itsekin tehnyt: eriarvoisuuden vähentäminen vaatii sosiaaliturvajärjestelmän selkiyttämistä. Vanhoilla rakenteilla emme pääse enää eteenpäin.”

Mattilan mielestä sosiaaliturvajärjestelmämme on vuosikymmenten aikana ommeltu kirjavaakin kirjavampi tilkkutäkki. Värit eivät soinnu enää yhteen.

Siniset ovat ehdottaneet peruspäivärahan, työmarkkinatuen, asumistuen ja osittain myös toimeentulotuen yhdistämistä. Sinisten ratkaisu on käänteinen tuloveromalli, joka yhdistää edellä mainitut tuet, ja jossa sosiaaliturva vähenee palkkatulojen noustessa. Työnteko lisää aina tuloja. Byrokratiaa on mahdollisimman vähän.

”Nyky-Suomessa ihminen joutuu pahimpaan ja monimutkaisimpaan byrokratialoukkuun kun asiat ovat kaikkein huonoimmin ja jaksaminen vähäisintä. Soten jälkeen meidän on jaksettava uusia sotu. Toivottavasti asia ei vaadi yhtä monta hallitusta ja kaatunutta mallia ennen kuin yhteisymmärrykseen päästään”, Mattila sanoo. ”Hyvä, että usealla puolueella on jo esityksensä tulevaisuuden sosiaaliturvasta. Perustiedot ovat hallussa. Tältä pohjalta on hyvä aloittaa keskustelut kansalaisten kannalta ensiarvoisen tärkeästä uudistuksesta. Näkisin, että sotu-uudistus on ensi vaalikauden tärkein hanke.”

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila