Sinisten Mattila: Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään

Sinisten Mattila: Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään

Kansalaisten heikko luottamus vakuutuslääkärijärjestelmään on ollut jälleen otsikoissa. Myös eduskunnan käsiteltäväksi on tulossa vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite.

Sosiaali- ja terveysministeri, sinisten Pirkko Mattila kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriö on perustamassa neuvottelukuntaa, joka ryhtyy kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää.

”Luottamuksen palauttaminen on tärkeää ja järjestelmästä on tehtävä myös aiempaa avoimempi”, Mattila linjaa. Tätä työtä ryhtyy tekemään vielä tänä keväänä laajapohjainen neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan nimittäminen on käynnissä ja mukaan on kutsuttu keskeisten ministeriöiden, vakuutusalan, hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden sekä keskeisten järjestöjen edustajia. Potilaita ja vakuutettuja edustavat Invalidiliitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Potilasliitto ry ja potilasasiamiesten valitsema edustaja.

Neuvottelukunta asetetaan kolmen vuoden määräajaksi, mutta Mattilan mukaan tarkoituksena kuitenkin on, että siitä muodostuisi pysyvä foorumi vakuutuslääkäriasioiden käsittelyyn.

”Viime vuosina sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetuissa vakuutuslääkärihankkeissa on muun muassa parannettu päätösten perusteluita, lääkärien osaamista ja eri osapuolten yhteistyötä. Tämän työn seuranta ja arviointi jäivät kuitenkin osittain kesken. Työtä on nyt tarpeen jatkaa neuvottelukunnassa. Keskeiseksi asiaksi on noussut hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden kouluttaminen”, Mattila toteaa.

Viime aikoina oikeusministeriö on tehnyt uudistuksia vakuutusoikeuden toimintaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden hengessä. Oikeusministeriö on myös teettänyt selvityksen vakuutusoikeuden suullisista käsittelyistä ja asiantuntijalääkäreiden käytöstä.

”Näiden jatkoksi sopii hyvin jatkuvampaa kehitystyötä tavoitteleva neuvottelukunta”, Mattila toteaa.