Sinisten Mölsä: Pääkaupunkiseudulla asuminen on kallista, asuntojen arvo romahtaa syrjäseudulla – asumistuki vaatii uudistuksia

Sinisten Mölsä: Pääkaupunkiseudulla asuminen on kallista, asuntojen arvo romahtaa syrjäseudulla – asumistuki vaatii uudistuksia

”Pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien asumisen hinta karkaa tavallisen työssäkäyvän ulottumattomiin. Samalla asuntojen arvo romahtaa syrjäseuduilla. Tämä on osa laaja ongelmaa, joka estää ihmisiä muuttamasta työn perässä kaupunkeihin. Kotitalouksien tulojen kehitys ei pysy vuokrien nousun perässä”, harmittelee sinisten kansanedustaja Martti Mölsä.

Sinisten tavoitteena on uudistaa koko asumistukijärjestelmä vastaamaan nykyaikaa. Kela maksoi toissa vuonna asumistukia lähes 2 miljardia euroa. Summan suuruutta kuvastaa se, että Suomen puolustusvoimien toimintamenot ovat tänä vuonna myös noin 2mrd. euroa. Asumistukimenot ovat olleet nousussa pitkään. Tällä hetkellä 860 000 eli lähes joka kuudes suomalainen kuuluu talouteen, jolle maksetaan asumistukea.

Siniset yhdistäisivät asumistuen osaksi perusturvaa. Siniset ehdottavat perusturvan malliksi käänteistä tuloveroa, jossa yhdistyisivät nykyiset peruspäiväraha, työmarkkinatuki, asumistuki ja osittain myös toimeentulotuki. Tuki pienenisi kun palkkatulot kasvavat. Se kannustaisi aina työn vastaanottamiseen. Mutta pelkkä sosiaalietuuksien yhdistäminen ei ratkaise asumisen kalleutta. On löydettävä myös ratkaisuja siihen, että edullisia vuokra-asuntoja riittää kaikille niitä tarvitseville.

”Yhä useammin korkeita vuokria kompensoidaan toimeentuloluukulta. Näin ei pitäisi olla. Ei ole myöskään oikein, että suuret vuokra-asuntoyhtiöt keräävät omiin taskuihinsa valtion varoja, kun asukkaat maksavat ylisuuria vuokria. Asumistuki vaikuttaa vuokrien markkinahintaan, se nostaa sitä”, Mölsä toteaa.

Suomessa asumisen kalleus pienentää muuhun kulutukseen ohjautuvia tuloja. Korkeat asumiskulut synnyttävät myös vuokrarästejä, aiheuuttavat velkaongelmia ja maksuhäiriömerkintöjä.

”Tämäkään ei ole oikein. Tämä koskee erityisesti nuoria, pätkätyöläisiä ja pienituloisia.”

Lue lisää Martti Mölsän blogista

Lisätietoja:
Martti Mölsä
kansanedustaja
Sininen eduskuntaryhmä
p. 050 512 0511