Sinisten Simon Elo ajaa uutta rajamenettelyä turvapaikanhakijoille

Sinisten Simon Elo ajaa uutta rajamenettelyä turvapaikanhakijoille

Sinisen tulevaisuuden kansanedustaja Simon Elo haluaa turvapaikanhakijoiden määrään hallittavuutta sekä painopisteen siirtämistä naisiin, lapsiin ja perheisiin. Elo ajaakin uutta rajamenettelyä turvapaikanhakijoille.

”Maahanmuuton on oltava hallittua, taloudellisen kantokykymme huomioivaa ja turvallista”, edustaja Elo taustoittaa. ”Lisätään lakiin rajamenettely, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden pitämisen rajavyöhykkeellä enintään neljän viikon ajan. Tänä aikana voidaan arvioida nopeutettuun turvapaikkakäsittelyyn ja mahdollisesti säilöönottoon menevät”, Elo kertoo ehdotuksestaan. ”Tähän tarkoitukseen tarvitaan majoitustiloja ja perustetaan tarvittaessa järjestelykeskuksia, jotta rekisteröinti voidaan hoitaa nopeasti”, edustaja Elo tarkentaa rajavyöhykkeellä pitämistä.

Turvapaikanhakijoiden määrän hallintaan edustaja Elo ehdottaa esimerkin ottamista Itävallasta, Norjasta ja Tanskasta. Mallin mukaan Suomi olisi valmis ottamaan vastaan rajoitetun määrän turvapaikanhakijoita vuodessa. Määrän ylittäessä enimmäisrajan voitaisiin julistaa poikkeustila, jos poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijoiden määrän koetaan uhkaavan kansallista turvallisuutta. ”Poikkeustilan aikana useimmat turvapaikanhakijat voidaan käännyttää rajalta. Erityisen haavoittuvat ryhmät kuten alaikäiset ja raskaana olevat naiset eivät olisi säännöksen piirissä”, Elo kertoo mallista.

”Myös kiintiöpakolaisten valinnassa olisi painotettava naisia, lapsia, perheitä ja haavoittuvassa asemassa olevia, kuten vainottuja kristittyjä”, edustaja Elo jatkaa painopisteen siirtämisestä. ”Meidän on autettava niitä, jotka aidosti apua tarvitsevat, ja entistä paremmin tunnistettava ne, jotka eivät apua ansaitse.”

Lisätietoja
Sinisen eduskuntaryhmä puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687