Sinisten Terho: Hallitus selvittää kansainvälisten sopimusten tulkintaa muissa maissa

Sinisten Terho: Hallitus selvittää kansainvälisten sopimusten tulkintaa muissa maissa

Viime viikolla päätettiin Sinisten aloitteesta hallituksen käyvän läpi Suomen kansainväliset sopimukset, niiden tulkinnan ja mahdollisen liikkumavaran tulkinnoissa. Hallituksen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmä on eilen keskiviikkona antanut tarkemman toimeksiannon ulkoministeriölle. Erityisen merkittävänä Siniset pitävät, että ulkoministeriötä pyydetään yhteistyössä sisäministeriön ja oikeusministeriön kanssa selvittämään muun muassa, miten muut maat soveltavat kansainvälisiä sopimuksia ja millaisia tuomioistuinratkaisuja näiden sopimusten osalta on annettu.

”Se on jo entuudestaan tiedossa, miten Suomi näitä sopimuksia tulkitsee ja mitä niissä juridisesti todetaan. Tärkeämpää on nyt tarkastella, minkälaisia Suomesta poikkeavia käytäntöjä on muilla mailla, joita nämä samat sopimukset sitovat”, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho korostaa. ”Kansainvälisten sopimusten tulkinta on aina elänyt ajassa, mikä on välttämätöntäkin maailman muuttuessa.”

Toimenpidepyynnössä pyydetään selvittämään muiden maiden käytäntöjä mm. turvallisten maiden listauksista, turvapaikkahakemusten käsittelynopeuksista, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valvonta- ja seurantakeinoista sekä palautuksista. Lisäksi pyydetään selvittämään millaisia tuomioistuinratkaisuja muille maille on annettu turvapaikan haun, sen rajoittamisen tai hakijoiden palautuksiin liittyvissä asioissa.

”On kiinnostava nähdä, millaisia rangaistuksia ne maat ovat kansainväliseltä yhteisöltä saaneet, jotka noudattavat samoja sopimuksia, mutta joissa on erilaiset käytännöt kuin Suomessa. Kun nämä vertailutiedot on käytössä, niin realistinen keskustelu sopimuksista erityisesti maahanmuuton suhteen on helpompaa. Ja Sinisten mielestä tätä keskustelua on nyt käytävä. Ei voi olla niin, että kansainväliset sopimukset suojelevat seksuaalirikollisia suomalaisen yhteiskunnan ja alaikäisten tyttöjen turvallisuuden kustannuksella”, Terho jatkaa.

Hallituksen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmä kokoontuu käsittelemään selvitystä helmikuun alussa.

Lisätietoja:
Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho
050-538 1674