Sinisten Terho: Pääministeri antautui muiden EU-maiden painostuksen alla

Sinisten Terho: Pääministeri antautui muiden EU-maiden painostuksen alla

Siniset eivät hyväksy tänään EU-ministerivaliokunnassa muutettua Suomen kantaa koskien Britannian EU-eron myötä vapautuvia europarlamenttipaikkoja.

EU-ministerivaliokunnassa linjattiin 16. helmikuuta 2018 Suomen kanta, jonka mukaan Suomi ei kannata Ison-Britannian EP-paikkojen tai osan niistä jakamista. Linjauksen mukaan Suomi katsoo, että pienemmän EU:n tulisi tarkoittaa pienempiä toimielimiä. Tämä yksimielisesti sovittu kanta oli tuolloin kaikkien hallituspuolueiden näkemyksen mukaan Suomen kansallisen edun mukainen.

Tänään muutetussa linjauksessa todetaan, että vaikka EU-maiden kesken saavutettu laaja yhteisymmärrys ei vastaa Suomen aiemmin linjaamia tavoitteita, Suomi ei ole valmis kaatamaan parlamentin ehdotusta vaan on halukas hyväksymään kompromissin, jossa osa vapautuvista paikoista jaetaan jäsenvaltioille. Sinisten ministerit Sampo Terho ja Timo Soini jättivät ministerivaliokunnan kokouksessa asiakohtaan eriävän mielipiteen ilmaisevan lausuman.

”Siniset eivät tietenkään voi tällaista antautumislinjausta kannattaa ja mielestämme Suomen olisi pitänyt vaikka yksin olla tätä vastaan. Yksimielisesti helmikuussa linjattu Suomen kanta on hyvä. Siitä luopuminen ei ollut kompromissi vaan antautuminen. Suomi ei saanut mitään myönnytyksensä vastineeksi. Pitämällä linjamme olisimme voineet saada myös muita maita Suomen linjoille, mutta pääministerillä petti kantti”, Sampo Terho toteaa pettyneenä.

Britannialta vapautuvien paikkojen jaosta keskusteltiin epävirallisessa päämieskokouksessa 23. helmikuuta.

”Pääministeri ei riittävän voimakkaasti pitänyt kiinni helmikuun epävirallisessa päämieskokouksessa Suomen kannasta, vaan antautui kun huomasi, etteivät muut olleet samaa mieltä. Muille jäsenmaille ei tuolloin ole riittävän selkeästi välittynyt Suomen linjausta siitä, ettei Suomi voi tukea Iso-Britannialta jäävien meppipaikkojen osittaista täyttämistä. Pääministeri ei myöskään keskustellut yhteisestä linjastamme luopumisesta hallituskumppaneiden kanssa, ennen kuin jo tuli asiasta julkisuuteen”, toteaa Terho.

”Suomen kanta on nyt jälkikäteen muutettu vastaaman tätä pääministerin antautumislinjaa. Keskusta ja kokoomus ovat siis valmiita taipumaan täysin muiden EU-maiden painostuksen alla, vaikka mitään asiaperusteita kantamme muuttamiselle ei ole. Sinisten mielestä tämä on Suomen kansallisen edun vastaista, siksi emme voineet tukea linjanmuutosta”, Terho jatkaa.

Päätös Iso-Britannialta vapautuvien meppipaikkojen täyttämisestä vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden, joten Suomella olisi ollut mahdollisuus pitää kiinni linjastaan.

Sinisten ministerit Terho ja Soini esittivät EU-ministerivaliokunnan pöytäkirjaan seuraavan lausuman:

”Suomen ei tule muuttaa helmikuun EU-ministerivaliokunnassa yksimielisesti linjattua kantaa siitä, että Suomi ei kannata Ison-Britannian EP-paikkojen tai osan niistä jakamista muille jäsenvaltioille, koska Suomi luopuisi aiemmasta kannastaan ilman kompensaatiota, kyseessä olisi perääntyminen, eikä kompromissi.”

Yhteydenotot:
Eurooppaministeri Sampo Terhon erityisavustaja Otto Juote
050-3557349