Sinisten Tiina Elovaara: Kunnissa on kuunneltava vammaista, kun palveluista päätetään

Sinisten Tiina Elovaara: Kunnissa on kuunneltava vammaista, kun palveluista päätetään

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi lausunnon vammaispalvelujen kilpailuttamista koskevasta kansalaisaloitteesta Ei myytävänä. Seuraavaksi talousvaliokunta tekee lausunnosta mietinnön.

”Sekä vammaisten että vanhusten palveluissa mennään liian usein sieltä, missä aita on matalin eli hinta edellä”, sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara sanoo. ”Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli vammaispalvelujen kilpailuttamisen kieltävää kansalaisaloitetta ja otti tiukan kannan siihen, että kuntien ja muiden palveluiden järjestäjien on kuultava vammaista, kun palveluista päätetään. Nyt hän on täysin kunnan päätösten armoilla. Perustuslakimme antaa turvan heikoimmille, mutta usein lakia ei tunnuta noudatettavan.”

Yksi suuri ongelma on, että vammaisella ei ole mahdollisuutta oikeusteitse valittaa esimerkiksi hänen asumistaan koskevista päätöksistä, koska sopijapuolina ovat kunta ja palveluntuottaja. Nyt valiokunta antoi lausumaehdotuksen, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus, osallisuus ja oikeussuojakeinot otetaan huomioon tällä hetkellä valmisteilla olevaan lakiin asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeudesta.

”On moneen kertaan julkisuudessa todettu, että hankintalain perusteella kuntien ei ole pakko kilpailuttaa vammaisten palveluja. Näin kunnat kuitenkin usein tekevät, koska tavoittelevat halvinta ratkaisua”, Elovaara pahoittelee. ”Sosiaali- ja terveysvaliokunta kehottaa nyt lausunnossaan kuntia käyttämään enemmän suorahankintaa varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ihmisen kannalta erityisen epätarkoituksenmukaista.”

Elovaara pitää Ei myytävänä -kansalaisaloitetta tärkeänä muistutuksena vammaisten palvelujen huonosta tilasta.

”Sekä vammaisten että vanhusten palveluiden osalta on paljastunut viime aikoina erityisen paljon epäkohtia. Kaikilla päättäjillä on nyt peiliin katsomisen paikka. Ostetaanko halvinta vai kuunnellaanko ihmistä?”, Elovaara sanoo.

Lisätietoja:
Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara
050-3868706