Sinisten toimenpide-esitykset 15.1.2019 seksuaalirikollisuuden ja ulkomaalaisten tekemien rikosten ehkäisyyn

Sinisten toimenpide-esitykset 15.1.2019 seksuaalirikollisuuden ja ulkomaalaisten tekemien rikosten ehkäisyyn

Eduskunnassa olevien hallitusten esitysten saatettava voimaan tällä vaalikaudella
1. ulkomaalaislain muuttaminen (HE 273/2018 vp, HaV)
– estetään hakemusten ketjuttaminen
2. kansalaisuuden menettäminen (HE 272/2018, HaV) ja esityksen täydentäminen
– kansalaisuuden menettäminen terroristisessa tarkoituksessa tehdyissä rikoksissa
– lisättävä törkeät seksuaalirikokset (raiskaukset ja lapsiin kohdistuvat rikokset)
– ensikertaisuus (HE 175/2018, LaV)
3. rangaistusasteikon kiristäminen

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tuomioiden koventaminen
4. seksuaalirikosten tuomioiden alarajan nostaminen kaikissa tapauksissa
5. lapseen kohdistuvan raiskauksen ja seksiin pakottamisen tuomion on oltava aina ehdoton

Turvapaikkakäytäntöjen kiristäminen
6. kansainvälisten sopimusten (mm. YK:n pakolaissopimuksen) uudelleen arviointi
– törkeisiin rikoksiin tuomittujen palauttaminen riippumatta kohdemaasta
– turvallisesta maasta saapuvien palauttaminen tulomaahan (Dublin-asetuksen kunnioittaminen)
7. perustuslain säätämisjärjestyksessä muutettava törkeistä seksuaalirikoksista tuomion saaneiden käännytyspäätöksen saaneen palauttaminen myös maihin, joissa ei ole turvallista
– perustuslain 9 § = palautuskielto
8. turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolelle, myönnetyt turvapaikat ensi sijassa haavoittuvammassa oleville kuten naisille ja lapsille
– tuetaan Ranskan aloitetta
9. Itävallan, Tanskan ja Norjan malli
– valmiuslain muuttaminen siihen tilanteeseen, että turvapaikan hakijoiden määrä ylittää kansallisesti asetetun rajan
10. käännytyspäätöksen saaneet pidettävä suljetuissa keskuksissa
11. käännytyspäätöksen saaneiden poistamisen tehostaminen
– kytkeminen kehitysyhteistyöhön
– tarvittaessa sopimus kolmannen osapuolen kanssa
– vapaaehtoisen paluun taloudellisen tuon kasvattaminen

Poliisin ja muiden viranomaisten resurssit sekä toiminta
12. valtion välitön taloudellinen tuki kansalaisten turvallisuuden takaamisen
13. poliittinen linjaus poliisien määrän nostamisesta 7850 virkaan vuoteen 2025 mennessä
14. poliisityön kohdentaminen verkkovalvontaan
15. poliisin työpanoksen kohdentaminen lasten seksuaalirikosten tutkintaan välittömästi
16. poliisin kerrottava avoimemmin ulkomaalaisten rikoksista ja julkaistava rikostilastot
17. poliisin laadittava turvapaikanhakijoiden rikoksentorjuntastrategia

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687