Sinisten Torvinen: Lasten varhaiskasvatus pysyy osaavissa käsissä

Sinisten Torvinen: Lasten varhaiskasvatus pysyy osaavissa käsissä

”Suomalaisten lasten varhaiskasvatus pysyy jatkossakin asiantuntevissa käsissä. Sinisten asettama tavoite oli, että nykyiset varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat pitää nykyiset kelpoisuutensa työuransa loppuun. Myös opiskelijoiden asema turvataan. Kehysriihessä hyväksytyn varhaiskasvatuslain muutokset mahdollistavat Sinisten tavoitteet”, painottaa kansanedustaja Matti Torvinen.

Nykyiset ja opinnoissa olevat varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat jatkaa nykyisissä tehtävissä. Pääsääntöisesti vuodesta 2023 alkaen valmistuvat uudet varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit.

”Siniset saivat myös kirjattua, että jokaisessa päiväkodissa on oltava riittävä määrä varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen saaneita ja sosionomien urakehitys taataan”.

Hallitus kirjasi perusteluihin, että sosionomilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan yliopistoon niin, että jo hankittu alan koulutus huomioidaan jatko-opinnoissa. Lakiin on myös lisätty, että myös sosionomeilla mahdollisuus maisteritutkinnon myötä pätevöityä päiväkodin johtajaksi.

”Sosionomilla tulee olla mahdollisuus jatkaa uraansa yliopistoon ja maisterin tutkintoon. Vaadimme, että tällaisia pilotteja luodaan kasvatustiedettä opettaviin yliopistoihin” Torvinen tähdentää.

Uusi varhaiskasvatuslaki korostaa kaikkien ammattiryhmien merkitystä päiväkodeissa.

”Siniset saivat neuvoteltua lakiin kirjauksen, jonka mukaan kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävästi eri kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Lain hengen ja kirjausten mukaan lähi – ja lastenhoitajat ovat myös jatkossakin keskeisessä asemassa varhaiskasvatuksessa. He ovat osa moniammatillista varhaiskasvatuksen suunnittelua ja toteuttamista. Kuntien tehtävä on taata, että heitä on oltava riittävästi lasten parissa”, sanoo Torvinen.

Lisätietoja:

Matti Torvinen
puoluesihteeri, Sininen Tulevaisuus rp
kansanedustaja, Sininen eduskuntaryhmä
al, varatuomari, johtava lakimies
+358400822872