Sinisten Turunen: Yritystukityöryhmän työ ei mennyt hukkaan

Sinisten Turunen: Yritystukityöryhmän työ ei mennyt hukkaan

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen tunnustaa yritystukien leikkaamisen vaikeuden. Monet tuet ovat kansainvälisiä tai kytköksissä EU:sta saataviin rahoihin. Näitä ovat esim. vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyyn vaikuttavat tuet ja suuri osa maatalouden tuista. ”Yritystukia on kuitenkin syytä perata jatkossakin järkevällä tavalla”, Turunen toteaa.

Turusen mukaan työryhmän puolivuotinen työ ei mennyt hukkaan. ”Työryhmä sopi yksimielisesti TEM:n yritystukineuvottelukunnan työn kehittämisestä. Neuvottelukuntaan perustetaan kaksi pysyvää jaostoa, Tieteellinen tutkimusjaosto ja Elinkeinopoliittinen jaosto. Työryhmä myös sopi yksimielisesti kriteerit, joilla jatkossa yritystukia tarkastellaan.”

Yritystukia myönnettäessä tullaan ottamaan huomioon mm. kansainvälinen kustannuskilpailukyky, työllisyys, huoltovarmuus, ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen edistäminen.

”Yritystukia seurataan jatkossa pysyvästi entistä tarkemmin, eikä uusia yritystukia ole tarpeen tehdä perusteettomasti.”

Lisätietoja:
Kaj Turunen
Kansanedustaja (sin)
Talousvaliokunnan puheenjohtaja
puh. +050 5120663