Sinisten ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma julkaistu: Suomen liittoutumista läntisiin kumppaneihin vahvistettava

Sinisten ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma julkaistu: Suomen liittoutumista läntisiin kumppaneihin vahvistettava

Sinisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on itsenäinen ja vaikuttava Suomi. Suomen tulee toimia aktiivisesti kansainvälisessä politiikassa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin puolesta. Suomen tärkeimpiä kansainvälisiä kumppanuusmaita ovat Pohjoismaat, EU-maat ja Yhdysvallat.

”Suomen liittolaissuhdetta läntisiin kumppaneihin kuten Yhdysvaltoihin on vahvistettava ja Pohjoismaiden yhteistyötä tiivistettävä. Pienenä maana meille on erityisen tärkeää pitää kiinni kansainvälisestä sääntöpohjaisesta järjestyksestä, jota nyt niin monesta suunnasta haastetaan”, Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo toteaa.

Siniset julkaisivat ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa tänään. Eduskunta keskustelee iltapäivällä ulkoministeriön ensi vuoden talousarviosta ja sen yhteydessä hallituksen ulkopolitiikasta.

”Ulkoministeri Timo Soinin tämän kauden painopisteet ovat hyvin linjassa sinisten ulkopoliittisen ajattelun kanssa. Ajankohtaista juuri nyt on Itämeren alueen turvallisuus ja se miten hallitus näkee kasvaneet jännitteet Ukrainan ja Venäjän välillä Suomen kannalta, miten tämä kaikki vaikuttaa meihin ja mitä voimme tehdä tilanteen vakauttamiseksi”, Elo jatkaa.

Sinisille kehityspolitiikka on osa ulkopolitiikkaa. Kehityspolitiikan tulee tähdätä siihen, että kehitysmaiden oma tulopohja ja demokraattinen hallinto vahvistuvat ja eriarvoisuus vähenee. Kehitysyhteistyön painopisteenä tulee olla naisten ja tyttöjen aseman parantaminen sekä koulutuksen- ja osaamisen vieminen.

”Kestävä taloudellinen ja demokraattinen kehitys vaatii kansalle voimaa antavaa markkinataloutta. Valtiorahoitteisesta kehitysyhteistyöstä on siirryttävä kohti yksityissektorin taloudellisia kumppanuuksia, joilla kehitysmaihin luodaan työpaikkoja ja tulevaisuudennäkymiä. Näin puututaan parhaiten myös muuttoliikkeen juurisyihin. Tuloksellisuus on lukkoon lyötyä tukisummaa tärkeämpää”, Elo linjaa.

Sinisen tulevaisuuden ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Simon Elo
050-513 0687