Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila: Käänteinen tuloverotus voisi olla tulevaisuuden ratkaisu

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila: Käänteinen tuloverotus voisi olla tulevaisuuden ratkaisu

”Kelan tutkimusjohtajan ehdotus negatiivisen tuloverotuksen käyttöönotosta on kannatettava, mutta puhuisin itse käänteisestä tuloverotuksesta”, pohtii sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin).

Hallituksen perustulokokeilu on puolivälissä. Kokeiluun osallistujien perusturva ei heikkene, vaikka henkilö työllistyisi.

Kokeilun vahvuus on se, että se kertoo, voiko tämän tyyppisellä järjestelmällä olla positiivia vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen.

”Käänteisen tuloverotuksen mallissa suomalainen saisi sosiaaliturvan, joka tulojen kasvaessa vähenisi. Tämä malli olisi taloudellisesti realistisempi kuin kokeilussa oleva perusturvamalli”, Mattila sanoo.

”Perustulokokeilusta on saatu varovaisen myönteistä palautetta. Se kannustaa ottamaan työtä vastaan. Mutta se vaikuttaa auttamatta liian kalliilta järjestelmältä”, Mattila toteaa.

”Tarvitsemme nykyistä selkeämmän, vähemmän byrokraattisen sosiaaliturvamallin. Se on aivan selvää”, Mattila jatkaa. ”Lopetetaan paperien pyörittely, palkkakuittien toimittelu ja työsopimusten etsiskely. Työnteon ei pitäisi aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa toimeentulosta. Käänteinen tuloveromalli kannustaisi vastaanottamaan työtä. Veisi pelon pois. Se voisi olla tulevaisuuden sosiaaliturvan malli.”

Vuonna 2019 Suomessa otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri, jossa suomalaisten tulot näkyvät reaaliaikaisesti.

”Tulorekisteri tulee helpottamaan työn vastaanottamista ja sosiaaliturvan yhdistämistä omalta osaltaan. Se on todella tärkeä uudistus.”

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
puh. 050 512 0176