Sampo Terho: EU ei voi olla veroparatiisi työntekijöilleen

Sampo Terho: EU ei voi olla veroparatiisi työntekijöilleen

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho on jatkanut Sinisen tulevaisuuden EU-tavoitteiden julkaisemista.

”EU-instituutioiden työntekijöiden mitättömät verot on tuulahdus sääty-yhteiskunnasta, jossa eliitti loisii muun yhteiskunnan luomaa hyvinvointia. Työntekijöille on asetettava vero, joka on vertailukelpoinen jäsenmaiden tuloverotuksen kanssa”, puheenjohtaja Sampo Terho linjaa. Tällä hetkellä EU:n työntekijät maksavat keskimäärin noin 12-25% tuloveroja. Osa tulosta voi olla kokonaan verovapaata. Lisäksi työntekijöiden eläke-edut ovat poikkeuksellisen hyviä alhaisella maksutasolla.

Sininen tulevaisuus on linjannut, että Brexitin myötä EU:n budjetti ei saa kasvaa. Alueiden komitean lakkauttaminen ja työntekijöiden verollepano ovat keinoja, joilla nykyresursseistakin saadaan parempi teho irti.

”Kun muualla säästetään, EU ei voi olla veroparatiisi työntekijöilleen”, Terho sanoo. ”Kun EU verottaa tehokkaammin omia työntekijöitään, uutta rahaa tarvitaan vähemmän.”

EU:lla on muitakin vero-ongelmia. EU julkisti ns. mustan listan veroparatiisimaista joulukuussa. Listauksella pyritään edistämään veronkierron vastaisia toimenpiteitä näissä maissa ja aloittamaan tiettyjä vastatoimia yhteistyöhaluttomia maita vastaan. Listan heikkoutena on kuitenkin se, että siinä ei ole EU:n omia veroparatiiseiksi luokiteltavia jäsenmaita.
”Talousrikollisten ja veronkiertäjien kuriin paneminen on mahdotonta, jos veropakolaisille tarjotaan turvapaikkoja EU:n sisällä”, Terho toteaa.

Verotuksen harmonisointia Sininen tulevaisuus ei kannata. Harmaan talouden torjunnan taas pitäisi olla talousunionissa nykyistä huomattavasti tärkeämpää.
”Jäsenvaltiot, jotka hyötyvät veronkiertäjistä, ovat järjestelmän parasiittejä. Tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä tulee tehostaa, mutta oikeus päättää omasta verotuksestaan on jätettävä kansallisvaltioiden harkintaan”, Terho jatkaa.

Linkkejä:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jan/08/eu-officials-pay-rise-court
http://www.brusselstimes.com/magazine2/5828/myths-and-truths-about-the-salaries-and-taxes-of-eu-officials
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/eu-grey-list-should-not-let-tax-havens-hook
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/eu-tackles-tax-competition-inside-eu-and-increases-pressure-tax-havens

Lisätietoa:
Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho
050-538 1674
ja
https://twitter.com/SampoTerho/status/972772185440948224
https://twitter.com/SampoTerho/status/972742649886203905