Terho: Kouluihin maksimikiintiöt maahanmuuttajaoppilaille

Terho: Kouluihin maksimikiintiöt maahanmuuttajaoppilaille

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho esittää, että kouluihin on asetettava maksimikiintiöt maahanmuuttajille. Asettamalla enimmäismäärä vieraskielisille oppilaille edistettäisiin maahanmuuttajalasten kotoutumista ja koulujen työrauhaa.

”Jos maahanmuuttajalapset viettävät aikaa lähinnä omissa joukoissa keskenään, vaara eristäytyä ja syrjäytyä yhteiskunnasta kasvaa. Joissain Helsingin kouluissa maahanmuuttajataustaisia oppilaita on jo yli puolet. Tämä on kestämätön tie”, sanoo Terho.

Terhon mielestä kosketus suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin heikkenee, jos maahanmuuttajataustaisia oppilaita on suhteettoman suuri osuus luokasta. ”Maksimikiintiöiden käyttöönotto edistäisi ulkomaalaistaustaisten lasten suomen kielen oppimista sekä kiinnittymistä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Maksimikiintiöt tukisivat muutenkin koulun ja muiden oppilaiden arkea sekä henkilökunnan jaksamista”, Terho jatkaa.

Siniset oli Ylen maahanmuuttokyselyssä ainoa puolue, joka kannatti koulujen maahanmuuttajakiintiöitä.

”Tämä on yllättävää, koska maahanmuuton ongelmiin on puututtava päättäväisesti ja kotouttaminen on ensisijaisen tärkeää saada kuntoon. Pahimmillaan kotoutumisen epäonnistuminen voi tarkoittaa suomalaisten turvallisuuden vähenemistä ja yhteiskuntarauhan sekä yhteisöllisyyden heikkenemistä.”

Kantaa maahanmuuttajakiintiöihin on aiemmin kysytty myös opettajilta ja vanhemmilta. Lähes joka toinen opettaja kannatti maahanmuuttajien määrän rajaamista 20-30 prosenttiin Ylen kyselyssä vuonna 2011.

Lisää blogissa: http://sampoterho.fi/?p=4127