Terho vaatii: Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovuttava

Terho vaatii: Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovuttava

Eduskunnan perustuslakivaliokunta otti kantaa ylioppilaskunnan pakkojäsenyyteen perjantaisessa lausunnossaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Valiokunnan mielestä valtioneuvoston piirissä olisi syytä harkita selvitystyön käynnistämistä sen arvioimiseksi, onko ylioppilaskunnan pakkojäsenyydelle enää esitettävissä hyväksyttäviä perusteita yhdistymisvapauden kannalta, sekä tarvittaessa ryhtyä lainsäädäntötoimiin sääntelyn muuttamiseksi.

”Perustuslakivaliokunnan ehdotus on järkevä ja ajankohtainen. Sinisten mielestä hallituksen on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden perusteiden arvioimiseksi”, kertoo Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho.

Suorittaakseen Suomessa yliopistotutkinnon jokaisen opiskelijan on nykyisin liityttävä oman yliopistonsa ylioppilaskuntaan. Siniset on jo aiemmin esittänyt, että ylioppilaskuntien jäsenyydestä on tehtävä opiskelijoille vapaaehtoista.

”Nyt olisi hyvä hallituspohja saada tämäkin vapautta lisäävä uudistus eteenpäin”, lisää Terho. ”Pakkojäsenyys on muinaisjäänne, jolle ei ole päteviä perusteita. Ylioppilaskunnat ovat ottaneet tavakseen tehdä poliittista kannanmuodostusta muihinkin kuin opiskeluun liittyviin kysymyksiin, jolloin maksullinen pakkojäsenyys on kohtuutonta. Vapaaehtoisen jäsenyyden myötä ylioppilaskunnille syntyisi kannustin toimia niin hyvin, että opiskelijat tahtovat siitä vapaaehtoisesti maksaa.”

Sinisten mielestä pakkojäsenyydestä luopuminen edistäisi opiskelijoiden yksilönvapauksien toteutumista ja myös tasa-arvoa, koska ammattikorkeakouluissa ei ole ylioppilaskuntien kaltaista pakkoon perustuvaa järjestelmää.

Lisätietoja:

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho
050 538 1674