Vanhat puolueet seisovat kielivapauden tiellä

Vanhat puolueet seisovat kielivapauden tiellä

Pakollisesta ruotsin kielen opinnoista vapauttavaan kielikokeiluun on hakenut mukaan kuusi kuntaa (Savonlinna, Ylöjärvi, Pieksämäki, Rovaniemi, Kaustinen ja Jämsä). Hakemusten perusteella kokeiluun on tulossa yhteensä 486 oppilasta.

”Vanhoilla puolueilla ei ole halua edistää vapaampaa kielivalintaa”, toteaa Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho.

”Kielikokeiluun hakeminen tai hakematta jättäminen on kunnissa ollut poliittinen päätös, jonka on tehnyt valtuusto, joten hakeminen on riippunut kuntien valtuustojen poliittisista voimasuhteista. Pakkoruotsia kannattavat vanhat puolueet hallitsevat valtuustoja, ja siksi niin harva nuori sai nyt mahdollisuuden vapaaseen kielivalintaan.”

Siniset kannattavat ainoana puolueena voimakkaasti kielivapautta ja kielikokeilua.

”Kielikokeilu on hakeneille kunnille hieno mahdollisuus kokeilla nuorten kielitaidon monipuolistamista, eikä se olisi toteutunut ilman Sinisiä. Esimerkiksi viime syksynä Siniset neuvotteli 2,3 miljoonaa euroa kielikokeilun kustannusten korvaamiseen kunnille lähes sataprosenttisesti.”

Eniten hakemuksissa tarjotaan valittavaksi kieleksi venäjää, mutta myös saksaa, ranskaa ja espanjaa. Tarjottavat kielet vaihtelevat paikkakunnittain.

”On sääli, että vanhoillisesta kielipolitikoinnista kärsivät nyt nuoret. Esimerkiksi Helsingissä edes Perussuomalaiset eivät kannattaneet aloitetta kielikokeilusta, vaikka eduskunnassa äänestivät yksimielisesti sen puolesta”, kertoo Terho.

Virallisesti kokeiluun valittavista kunnista päättää Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka jälkeen Opetushallitus toimeenpanee kielikokeilun. Kokeilu alkaa syksyllä 2018. Kansalaismielipide tukee voimakkaasti kielivapautta. Muutama vuosi sitten tehdyn Åbo Akademin laajan kyselytutkimuksen mukaan 74 % suomenkielisistä suomalaisista luopuisi pakkoruotsista.

”Olisin tietenkin toivonut että kielikokeilu olisi toteutunut laajempana, mutta sen edessä seisoi sama uudistumisen este kuin kielivapauden edistämisessä aina: vanhat puolueet”, päättää Terho.

Yhteydenotot:
Sampo Terhon erityisavustaja Toni Ahva
050-355 7309