Tiina Elovaara itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunnossa: Meidän tulee vaalia ja viedä eteenpäin tasa-arvon perintöä

Tiina Elovaara itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunnossa: Meidän tulee vaalia ja viedä eteenpäin tasa-arvon perintöä

Sinisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara piti eduskunnassa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 seuraavan puheen:

Arvoisa puhemies,

100-vuotiaan Suomen tarinaan kuuluvat syvät kipukohdat sekä suuret voitot. Siihen mahtuu niin sotaa kuin rauhaa, kovaa työtä, uskallusta, uhrautumista sekä sisulla voitettuja vaikeuksia.

Satavuotiasta Suomea katsoessamme voimme todeta, että jokainen historian käänne on tuonut meitä kohti tätä päivää: maamme ja sen asukkaat ovat menneisyyden tapahtumien ja tekojen summa. Mitään ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Tässä yhteydessä ajatukset kääntyvät kohti heitä, joita on kiittäminen siitä, että saamme elää itsenäisessä Suomessa. Sotiemme veteraanit, jotka oman henkensä uhalla puolustivat maatamme, ansaitsevat ikuisen kiitollisuutemme. Sininen tulevaisuus pitää tärkeänä, että heitä arvostetaan ja kaikista heidän tarvitsemistaan palveluista huolehditaan.

Katsoessamme kiittäen menneisyyteen, meidän tulee myös katsoa rohkeina tulevaisuuteen. Kuinka jatkamme edeltävien sukupolvien työtä, millaista Suomea tahdomme rakentaa seuraavat 100 vuotta? Meidän on kyettävä tekemään kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville. Tähän kuuluu ympäristöstä huolehtiminen ja tasa-arvon edistäminen.

Arvoisa puhemies,

Me kaikki olemme osa Suomen tarinaa. Meissä elää edeltävien polvien sisu ja uskallus, mutta vain yhteen hiileen puhaltamalla selviämme muuttuvassa maailmassa.

Yhteistyökykyä puolueiden välillä on parannettava ja ymmärrystä ihmisten välillä lisättävä. Muuten emme kykene ratkaisemaan niitä ongelmia jotka ratkaistava on.

100-vuotias Suomi on jo nuoruudessaan ollut edelläkävijä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä: ylpeinä muistamme, että Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet. Tätä tasa-arvon perintöä meidän tulee kansakuntana vaalia ja viedä eteenpäin. Paljon on saavutettu, mutta työtä on vielä tehtävänä.

Tasa-arvon ohella yksi maamme kulmakivistä on toimiva demokratia. Myös siitä meidän on syytä olla ylpeitä. Elävä esimerkki toimivasta demokratiasta on Suomen 100-vuotisjuhlavuonna perustettu Sininen tulevaisuus -puolue. Nimemme mukaisesti me katsomme eteenpäin ja haluamme uudistaa Suomea.

Tulevien polvien hyvinvointi oli lähtökohtana kaikkien eduskuntaryhmien yhteisessä lakialoitteessa, jolla tuetaan lapsia ja lapsiperheitä 50 miljoonalla eurolla juhlavuoden lastensäätiön kautta. Tavoite on, että syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vähennetään. Mitä paremman alun lapset elämälleen saavat, sitä vahvempi ja yhtenäisempi Suomi on seuraavankin sadan vuoden päästä.

Arvoisa puhemies,

Työ Suomen eteen jatkuu, mutta tänään on juhlan aika. Onnittelut 100-vuotiaalle isänmaalle.