Tiina Elovaara: Hallitukselta hyvä nuoriso-ohjelma – mielen hyvinvointi huomioitu

Tiina Elovaara: Hallitukselta hyvä nuoriso-ohjelma – mielen hyvinvointi huomioitu

Sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara kiittää hallituksen nuorisoasioista vastaavaa ministeri Sampo Terhoa valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman (VANUPO) hyvistä linjauksista. Eilen hyväksytyssä ohjelmassa keskitytään hallituksen linjausten toimeenpanoon poikkihallinnollisen nuorisopolitiikan näkökulmasta. Painopiste on 12-25 –vuotiaiden nuorten elinolojen kehittämisessä.

Ohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät nuorten harrastamiseen, työllistymistaitoihin, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, mielenterveyteen ja itsenäisen asumisen tukeen.
Elovaara pitää erityisen tärkeänä, että ohjelmassa on huomioitu nuorten mielenterveyden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Mielenterveystaitoja painotetaan osana koulujen oppilashuoltoa.

”Nuorten mielenterveysongelmat ovat syrjäytymisen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden kiistaton riskitekijä, ja niiden ennaltaehkäisyyn todella täytyy panostaa. Mielenterveystaitojen vahvistamiseen liittyy olennaisesti myös kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen”, Elovaara toteaa.

Elovaara nostaa positiivisena esimerkkinä esiin myös ohjelmaan sisältyvän hankkeen, jolla parannetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisäämällä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan saatavuutta.

”Nykyisin monien harrastusten korkeat kustannukset tekevät niistä käytännössä saavuttamattomia pienituloisten perheiden lapsille. On tärkeää, että vaihtoehtoja tarjotaan. Jokaisella lapsella ja nuorella perhetaustaan katsomatta tulisi olla mahdollisuus harrastaa”, Elovaara toteaa ja muistuttaa, että mielekkäät harrastukset tukevat osaltaan sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä.

Kansanedustaja Elovaara toimii ministeri Terhon asettaman nuorisotakuun kärkihankkeen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kuluvan lokakuun 4. päivä työnsä aloittaneen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen toimeenpanoa, seurata maakuntauudistusta nuorille suunnattujen palvelujen näkökulmasta sekä koota hyviä käytäntöjä hyödynnettäväksi kuntien ennaltaehkäisevässä työssä.

Lisätietoja:
Tiina Elovaara
puh. 050 386 8706