Tiina Elovaara: Solidaarisuusveron säilyttäminen hyvä päätös

Tiina Elovaara: Solidaarisuusveron säilyttäminen hyvä päätös

Sinisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Tiina Elovaara on tyytyväinen hallituksen päätökseen pitää solidaarisuusvero ennallaan.

”Vaikka talouskasvua on syntynyt, ei hyvätuloisten solidaarisuuden pidä päättyä. Hallituksen on edelleen tehtävä työtä oikeudenmukaisemman tulonjaon eteen”, Elovaara linjaa.

Solidaarisuusvero on kahden prosentin lisävero, jonka jokainen yli 72 300 euroa vuodessa tienaava maksaa oman veroprosenttinsa lisäksi. Kyseessä on ollut määräaikainen vero, jonka alarajaa oli kaavailtu nostettavan takaisin vuotta 2016 edeltävälle tasolle eli 90 000 euroon. Hallitus kuitenkin päätti toisin.

”Pieni- ja keskituloiset ovat joutuneet osallistumaan taantuman selättämiseen, ja hyvätuloisten ylimääräistä panosta tarvitaan edelleen. Hallitus teki oikean päätöksen”, Elovaara sanoo.
Yli 72 300 euroa vuodessa tienaavia suomalaisia on arviolta noin 120 000–130 000.

Nuorista pidettävä huolta

Elovaara kiittää hallitusta myös toimista nuorten hyvinvoinnin eteen.
Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tähtäävät toimet palvelevat Elovaaran mukaan myös syrjäytymisen ehkäisyn tavoitetta.

”Psykososiaalisen tuen palvelupaketti on tervetullut lisä palkkatuen ja työnhakuvalmennuksen rinnalle. On tärkeää, että nuorten työ- ja toimintakyvyn ongelmat tunnistetaan ja apua niihin tarjotaan mahdollisimman varhain”, Elovaara toteaa.

Koulukiusaamisen vastaisen työn tärkeydestä jo kauan puhunut ja aiheeseen liittyvän lakialoitteen tehnyt Elovaara on erityisen iloinen siitä, että hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan uusia keinoja koulukiusaamisen torjumiseen. Valmistelu liittyy hallitusohjelman kirjaukseen koulurauhan parantamisesta. Huomiota tullaan kiinnittämään entistä enemmän koulukiusaamiseen puuttumiseen ja seurauksiin sekä kiusaamisen uusiin muotoihin, kuten kiusaamiseen sosiaalisessa mediassa.

”Tämä on todella tärkeä asia koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Koulun on oltava jokaiselle lapselle paikka, jonne voi mennä turvallisella ja hyvällä mielellä”, Elovaara painottaa.

Kiusaamisen ehkäisy tuodaan osaksi varhaiskasvatuslainsäädäntöä jo syksyllä annettavassa varhaiskasvatuslain päivityksessä.