Tiina Elovaara: Täsmäapua ja tukihenkilöitä lastensuojeluun

Tiina Elovaara: Täsmäapua ja tukihenkilöitä lastensuojeluun

Sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara uudistaisi lastensuojelua ja perhesosiaalityötä. Hän yhtyy huoleen lastensuojelun tilasta, joka tuotiin esille alan ammattilaisten adressissa. Adressi luovutetaan poliitikoille tänään maanantaina, lasten oikeuksien päivänä.

”Kannanotto on tärkeä eikä se saa jäädä huomiotta. Lastensuojelun tueksi pitää tuoda lisää keinoja, joilla lisätään luottamusta perheiden ja viranomaisten välille. Painopistettä pitää siirtää enemmän ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.”

Perheiden tukeminen kodin seinien sisälle, ennen kuin asiat kriisiytyvät, on paljon halvempaa kuin esimerkiksi lasten huostaanotto. ”Murto-osalla huostaanottorahasta voidaan järjestää täsmäapua perheisiin”, Elovaara näkee.

Elovaara ehdottaakin perhelähetettä lasten arjen tueksi. ”Se voisi olla kevyempi kuin lastensuojeluilmoitus. Perhe voisi itse pyytää sillä apua tai avun pyytäjä voisi olla vaikka lastenneuvola tai koulu.”

Yhtenä tukimuotona lastensuojelun perheiden ja viranomaisten välillä Elovaara näkee tukihenkilömallin. ”Tukihenkilö toimisi sillanrakentajana ja sovittelijana vanhempien ja viranomaisten välillä. Hänen tehtävänään on auttaa esimerkiksi byrokratiassa, taloudenhoidossa kuin henkisen puolen kysymyksissä perhettä, joka on kuormittuneessa tilanteessa. Tällöin viranomaistenkin taakka helpottuisi.”

Elovaara on ajanut aktiivisesti lasten oikeuksia ja halunnut kehittää lastensuojelua. Noin vuosi sitten hän luovutti ministeriölle pamfletin, johon oli koottu kansalaisten huolia ja kokemuksia lastensuojelusta. Hän sanoo, että myös resursseja on lisättävä.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Tiina Elovaara
Sininen eduskuntaryhmä
puh. 050 386 8706