Hallituksen edustajat maa- ja metsätalousvaliokunnassa: VALIOKUNTA PÄÄTTI – EI RIISTALAJIA KULTASAKAALISTA

Hallituksen edustajat maa- ja metsätalousvaliokunnassa: VALIOKUNTA PÄÄTTI – EI RIISTALAJIA KULTASAKAALISTA

Maa- ja metsätalousvaliokunta katsoo mietinnössään, että kultasakaali on maamme alkuperäiselle lajistolle haitallinen vieraslaji ja siksi pidettävä poissa Suomen luonnosta. Valiokunnan jäsenet painottavat, että kultasakaalin maahantuonti on ollut ja tulee olemaan ehdottomasti kiellettyä. Valiokunta haluaa estää kaikin käytettävissä olevin keinoin kultasakaalin leviämisen maahamme ja kehottaa metsästäjiä poistamaan kultasakaalin tavattaessa.

Kultasakaalin siirto metsästyslain tarkoittamaksi riistalajiksi olisi siirtänyt kultasakaalin riistanhoidon piiriin. Käytännössä se olisi velvoittanut viranomaiset parantamaan ja turvaamaan kultasakaalikannan elinolosuhteita niin, että kanta säilyy maassamme elinvoimaisena. Valiokunnan mielestä Suomeen ei saa muodostua elinvoimaista kultasakaalikantaa.

Kultasakaali on euraasialainen keskikokoinen koiraeläin, joka erittäin sopeutumiskykyisenä lisääntyy nopeasti, valtaa reviirejä muilta eläimiltä ja levittää tauteja ja loisia. Kultasakaalin tiedetään risteytyneen ketun ja jopa suden kanssa. Näistä risteymistä syntyvien muunnoseläinten käyttäytymistä ei kyetä ennakoimaan. Kultasakaali on erittäin haitallinen eläinlaji, joka leviäminen aiheuttaisi suurta tuhoa alkuperäiselle eläimistöllemme kuten riistakannoille.

Viro on luokitellut kultasakaalin haitalliseksi vieraslajiksi.

Hallituksen edustajat maa- ja metsätalousvaliokunnassa:
Markku Eestilä
Pertti Hakanen
Lasse Hautala
Reijo Hongisto 
Anne Kalmari
Kari Kulmala
Susanna Koski
Juha Pylväs
Arto Satonen
Eerikki Viljanen