Sininen veromalli

Lataa koko vero-ohjelma pdf-muodossa TÄÄLTÄ

Sininen verokapina on suomalaisen polku vaurauteen. Se on työntekoon kannustamista käänteisellä tuloverolla, pieni- ja keskituloisten palkkaverotuksen keventämisellä, yrittämisen esteiden raivaamisella ja piensijoittamisen helpottamisella.

Verotuksen perusperiaatteena on pidettävä laajaa veropohjaa ja alhaisia verokantoja. Suomen veroastetta tulee laskea, jotta toimeliaisuutta ei tukahduteta. Verotuksella on tasattava tuloeroja. Suomalaisen ainoa tie vaurastumiseen ei saa olla lottovoitto tai periminen, vaan ensisijaisesti oma ahkeruus.

Verotuksen on oltava niin yksinkertaista, että verosuunnittelu on sekä tarpeetonta että mahdotonta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verottamisesta haitta- ja kulutusveroihin. Korkean teknologian maana Suomi voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia öljyn ja siitä tehdyn muovin ja muiden haitallisten materiaalien korvaamisessa luontoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

 

Sinisten päälinjat verotukseen:

 

 

Sinisten vero-ohjelman esitykset:

  • Kevennetään tuloverotusta pieni- ja keskituloisilta. Pieni- ja keskituloisten palkankorotuksista on jäätävä nykyistä enemmän käteen. Keskituloiset ovat jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka.
  • Rakennetaan oikeudenmukaisempaa yritysverotusta. Ennakkoverotuksesta on siirryttävä tuloksesta verottamiseen. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa on nostettava. Yritysverotuksen on kannustettava yrittäjyyteen.
  • Poistetaan esteitä kansankapitalismilta. Muutetaan pääomaveron progressio vastaamaan nykyistä lähemmin tuloverojen progressiota. Vapautetaan pienet osingot verotuksesta.
  • Karsitaan tehottomat vero- ja yritystuet. Tehottomat ja kilpailua vääristävät tuet on poistettava huomioiden keskeisten kilpailijamaiden tukijärjestelmät. Yritystukien on tuettava työllistymistä ja talouden uudistumista.
  • Siirretään verotuksen painopistettä haittaverotukseen. Vähennetään öljypohjaisen muovin käyttöä määrittämällä sille haittavero. Tuetaan suomalaisen sellun käyttöä muovin luontoystävällisenä korvaajana. Kannustetaan terveellisempiin elämäntapoihin terveysperusteisella verotuksella.
  • Laitetaan harmaa talous ja verovälttely kuriin. Lisätään harmaan talouden torjunnan resursseja mm. laajentamalla viranomaisten sakotusoikeutta. Laajennetaan rakennusalalla käytettyä veronumeroa myös muille aloille ja otetaan käyttöön ketjuvastuu. Vaaditaan EU:lta kovempia keinoja hämärärahan turvasatamien sulkemiseksi.
  • Kevennetään autoilun verotusta. Suurten etäisyyksien maassa autoilun kokonaisverotusta on kevennettävä. Autoilusta kerättävistä veroista nykyistä suurempi osuus on kohdennettava tiestön ylläpitoon.

Sinisten vero-ohjelma on hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 24.3.2018.