Verovaltio tekee asumisesta kallista – ihmisten perustarpeen verotusta laskettava

4 lokakuun, 2021 | Blogit Uutiset Yleinen

Vähän väliä herää keskustelu asumisen kalleudesta ja sen syistä. Niitä etsitään milloin gryndereiden voitoista, milloin tonttipulasta. Pelkkä vilkaisu karttaan kertoo, että maata on, jos sitä halutaan kaavoittaa. Rakennusteollisuuden tilastot taas kertovat, että rakennusliikkeet tekevät 1-4 % liikevaihdostaan tulosta, mikä ei puolla väitettä suurista voitoista. Miksi asumisen hinta kasvukeskuksissa tahtoo karata? 

Verot muodostavat 40-45 % uuden asunnon kustannuksista

Asuntokeskustelussa tahtoo unohtua tärkein asia. Meillä on yksi maailman korkeimmista kokonaisveroasteista. Siksi uuden asunnon hinnassa on 40-45 % veroja, mm. VTT:n selvitysten mukaan. Suurin yksittäinen erä on 24 %:n alv. 

Meidän tulisi ymmärtää, että verot menevät asuntojen hintoihin ja vuokriin. Ne  tekevät kaikesta kallista – erityisesti asumisesta. 300 000 euroa maksavan uuden asunnon hinnassa voi olla 120 000 – 135 000 € veroja. Vastaavasti uuden asunnon 1 200 euron vuokrassa voi olla veroista aiheutuvaa 480 – 540 euroa/kk. 

Asunnon veroja maksetaan rajusti veroteuilla tuloilla

Korkeita asuntohintoja tai vuokrien vero-osuuksia maksetaan rajusti ja progressiivisesti verotetulla ansiotulolla. Veronmaksajien mukaan palkkatulojen marginaaliveroaste nousee 51,5 %:iin jo 4 080 €/kk tuloilla. Verotus tekee ihmisten talousyhtälöstä ahtaan.

Asumisen kalleuden ytimessä on verovaltio

Kalliin asumisen ytimessä on sosiaalidemokraattinen verovaltio. Sen mukanaan tuomat verotasot uusien asuntojen hintoihin ja toisaalta tuloihin muodostavat yhtälön, joka tekee asumisesta kallista. Asumisen verokiilat ovat kohtuuttomat ihmisten kannalta.

Jos meillä olisi – kuten mielestäni pitäisi – lähempänä OECD-keskiarvoja kuvastava kokonaisveroaste, uudet asunnot olisivat edullisempia ja palkasta käteen jäisi enemmän. Ihmisten varallisuus voisi kasvaa. Palkasta jäisi vuokran jälkeen muuhunkin. Myös asumistukien tarve vähenisi asuntojen hintojen ja vuokrien laskun myötä.

Tie asumisen hinnan alentamiseen käy verojen laskun kautta. Kahta kautta ja ihmisten eduksi.

Enemmän elämää – vähemmän verovaltiota

Sininen viesti ’’Enemmän elämää, vähemmän verovaltiota. Ihminen keskiöön’’ on erityisen totta ihmisten asumisen kohdalla. Uskon, että intressi alentaa jokaisen perustarpeen eli asumisen verotusta on yhteinen aivan kaikilla.

Helsinki 4.10.2021

Petri Roininen

Puheenjohtaja, Siniset Rp